Land van Cuijk

We willen voor dit jaar nog het volgende organiseren:

• Cursus bloemsierkunst (8 lessen)
Plantenruilbeurs bij Verdeliet op 16 oktober
• Jaarvergadering half november (in volgende nieuwsbrief)
• Kookworkshop in november (in volgende nieuwsbrief)
Kerstworkshop in december

en als we meer vrijwilligers erbij krijgen, kunnen we verder kijken wat we nog meer kunnen doen.