Land van Cuijk

Jaarvergadering 2023 met lezing

Zaterdag 25 februari 2023 – Algemene ledenvergadering

 

Aanvang     14.00 uur

Locatie        Stichting MFA De Valuwe, De Valuwe 1 Cuijk

 

De agenda ziet er als volgt uit:

 

  1. Opening door de voorzitter
  2. Mededelingen vanuit het Rayon NOB en het landelijk bestuur
  3. Notulen vorige vergadering
  4. Sociaal jaarverslag 2022
  5. Financieel jaarverslag 2022, verslag kascontrolecommissie en benoeming kascontrolecommissie 2023
  6. Begroting 2023
  7. Wijziging / Verkiezing bestuursleden
  8. Toelichting jaarprogramma 2023
  9. Mededelingen en rondvraag

 

Pauze

 

 

 

LEZING De Magie van tuinieren door Wim Paul van de Ploeg.

 

In de lezing neemt Wim Paul je mee op een reis door je tuin en tegelijkertijd een reis door je leven. De lezing is een uitnodiging om je eigen tuin, het werk dat je doet in de tuin en zelfs de tuinplanten door een andere bril te bekijken. Aan de hand van zijn ervaringen en foto’s vertelt Wim Paul over tuinen en planten in binnen- en buitenland.

Wim Paul laat je stilstaan bij energetisch tuinieren, vormgeving, sfeer, creativiteit en een filosofische benadering. De tuin en het tuinieren als spiegel voor je leven.

 

Hij leert je de tuin bekijken, voelen en ervaren vanuit je hart en met al je zintuigen. Dan wordt het tuinieren vanuit zijn, en niet vanuit doen.
 

Ook de praktische kant van tuinieren wordt belicht. Hij toont de verandering van een tuin die hij zelf heeft uitgevoerd en neemt je mee in het proces van de beginsituatie naar de eindresultaat. Met niet alleen een verandering van het beeld, maar ook van de beleving.

 

Wat je hoort en ziet tijdens de lezing zal je vast ideeën brengen die je in je eigen tuin kan toepassen. Dat is het mooie van tuinieren. Er is meer mogelijk dan je op voorhand zou denken. Door dynamiek zijn er voortdurend veranderingen in de tuin. Daardoor is er altijd iets dat je kan doen zodat je nog meer van je eigen tuin kan genieten. Met de bedoeling meer ‘magie’ in je eigen tuin toe te passen en te ervaren, en je leven rijker te maken.

 

 

 

Wim Paul is hovenier en woont in Arnhem, hij is gespecialiseerd in energetisch tuinieren. Zijn werk is zijn hobby en het geeft hem veel voldoening het plezier in tuinieren aan andere liefhebbers over te dragen.

 

In 2017 is zijn eerste boek, De magie van tuinieren, verschenen.

 

Na de lezing krijgt iedereen een plantje aangeboden van Wim Paul.

 

 

Afsluiting

De vergadering wordt afgesloten onder het genot van een drankje, hapje en loterij. Alle aanwezigen maken kans op een leuke prijs. Je krijgt een gratis lot bij binnenkomst.

Ik heb er alle vertrouwen in dat we van het nieuwe jaar weer een mooi groen jaar gaan maken. Het bestuur met al de vrijwilligers heten u welkom bij alle activiteiten.

We maken er samen een mooi jaar van!!!

Will Roeffen - voorzitter