Activiteiten & Actueel
Peter Paul Weijnen

Beste mensen,
 
Alhoewel de vereniging nog steeds naar behoren draait, dankzij de inzet van al diegenen die daar voor nodig zijn, bestuur en commissies, dreigt er toch een kloof te ontstaan wegens verschillen van inzicht in enkele zaken en soms onvoldoende begrip.

Om de werkwijze niet verder te frustreren hebben enkele bestuursleden besloten om er mee te stoppen en gaan we afscheid nemen van hen op de komende jaarvergadering in maart 2018.
Dat betekent dat we nieuwe bestuursleden zoeken w.o. een voorzitter.

Dat niet alles kommer en kwel is blijkt bij de Rabobank clubkas actie:
Groei en bloei heeft 86 stemmen gekregen, hierdoor vloeit € 406,78 in onze kas voor activiteiten. Een mooi resultaat!
Dank aan alle leden die gestemd hebben.

Rest me nog om u een mooie zomer toe te wensen, en maak ook gebruik van de tuinenestafette!!

Peter Paul Weijnen.meer


Facebook


We zijn ook te vinden op Facebook . Hier staan ook foto's van onze activiteiten. Dus zeker een bezoekje waard!

Onder aan de pagina staat de link, klik hierop om door te gaan naar onze Facebook pagina. 

21
Aug
Gloriosa
21
Aug
Beeldig in het groen