Land van Cuijk

Jaarvergadering 2024 met lezing

Zaterdag 24 februari 2024 – Algemene ledenvergadering

 

Aanvang       14.00 uur

Locatie         Stichting MFA De Valuwe, De Valuwe 1 5431 AV Cuijk

Voor             Leden afdeling Groei & Bloei

 

In de jaarlijkse ledenvergadering bespreken we de stand van de vereniging met de leden. We geven een inzicht in de activiteiten, bespreken de financiële toestand van de afdeling en kiezen, zo nodig, nieuwe leden in het bestuur.

Na afloop van de vergadering wordt een lezing gegeven en is er nog de mogelijkheid van een gezellige nazit onder genot van een hapje en een drankje.

 

Agenda

  1. Opening.
  2. Mededelingen uit de afdeling, het rayon Noord-Oost Brabant en de landelijke vereniging.
  3. Notulen vorige vergadering (zie website).
  4. Sociaal jaarverslag 2023.
  5. Financieel jaarverslag 2023, verslag kascontrolecommissie 2023 en benoeming kascontrolecommissie 2024.
  6. Begroting voor 2024.
  7. Bestuurssamenstelling; eventueel verkiezing nieuwe bestuursleden.
  8. Toelichting jaarprogramma 2024.
  9. Rondvraag.
  10. Sluiting.

 

Na een korte pauze wordt een lezing gegeven door Esther Rutte van Juul’s Kruidenhoekje in Gennep over de werking van (on)kruiden.

 

Lezing kruiden

 Meestal wieden we ze. Al dat 'on'kruid in onze tuinen. Maar wist je dat er een hele goede reden is dat deze vaak ongewenste planten in jouw tuin staan? En dat veel van deze kruiden (deels) eetbaar zijn? Paardenbloemen zijn heerlijk. Heermoes en zevenblad zien we als een plaag, maar is dat wel zo?

Tijdens deze lezing ontdek je de geheimen over zogenaamde 'on'kruiden in onze tuinen. En leer je dat veel kostbaarheden worden weggegooid op de composthoop.