Land van Cuijk

Hallo tuinvrienden,

Op dit moment waait het coronavirus nog steeds door het land maar worden de maatregelen steeds verder versoepeld. Vanaf 25 september is zelfs de 1,5 meter regel opgeheven en dus kunnen we langzaam aan de draad weer oppakken en voor de rest van het jaar nog een paar activiteiten organiseren.

We zijn met 2 bestuurs- en 4 commissieleden bij elkaar geweest en hebben bekeken wat er nog gedaan kan worden, uiteraard als de coronaregels dit toelaten.

Maar ook hebben we eigenlijk te weinig mensen om een uitgebreider pakket te organiseren. Met een aanwas van nieuwe actieve enthousiaste leden zijn we verzekerd van een frisse kijk op de toekomst en vooral na de coronapandemie wanneer we weer gezellig bij elkaar kunnen komen en het een en ander kunnen ondernemen. Maar op dit moment zijn we nog naarstig op zoek naar iemand om het secretariaat te bemannen en nog een aantal commissieleden.

Diegene die het wel zien zitten om actief mee te draaien graag een email naar voorzitter@groei-cuijk.nl.

Ook als je eerst wat meer wilt weten over de taken van het secretariaat graag mij contacten via de email. Veel afdelingen zitten met hetzelfde probleem, maar ik heb ook gelezen dat bij de afdeling Ede het nog veel beroerder is. Daar wordt dit probleem op hun komende jaarvergadering besproken en mochten er geen vrijwilligers bijkomen dan zal er geen toekomst meer zijn voor deze afdeling. En dat is natuurlijk heel jammer. Het komt natuurlijk ook door de coronapandemie waarbij veel mensen toch angstiger zijn geworden om bij elkaar te komen, maar inmiddels zijn de meesten gevaccineerd en hebben we ook de status van groepsimmuniteit bereikt waardoor we weer langzaamaan ons oude leventje kunnen gaan oppakken.

We willen voor dit jaar nog het volgende organiseren:

• Cursus bloemsierkunst (8 lessen)
• Planten ruilbeurs bij Verdeliet op 16 oktober
• Jaarvergadering half november (in volgende nieuwsbrief)
• Kookworkshop in november (in volgende nieuwsbrief)
• Kerstworkshop in december

en als we meer vrijwilligers erbij krijgen, kunnen we verder kijken wat we nog meer kunnen doen.